The relay baton will be handed over at Backman-Trummer in Kokkola!

Hannu Myllymäki, Area Manager at Backman-Trummer in Kokkola, will end his long career with us on 31.5.2020 when he retires. Hannu started his career at Backman-Trummer already in 1996. Thereby he can look back at many eventful years together with us and now move on to enjoy his retirement days.

A big thank you to Hannu for the past years and we wish you all the best in this new stage in your life!

As Hannu retires Johan Smedjebacka will take over and will have big shoes to fill. His title will change to Area Manager and he will start in the new position from 1.5.2020. Johan has previously worked as Logistics Manager at Prevex  and as Warehouse Manager at OSTP Finland. We congratulate Johan for his new role!

Viestikapula vaihtuu Backman-Trummer Kokkolassa!

Hannu Myllymäki, aluepäällikkö Backman-Trummerilla Kokkolassa, lopettaa pitkän uransa meillä 31.5.2020 siirtyessään eläkkeelle. Hannu aloitti uransa Backman-Trummerilla jo vuonna 1996. Hänellä on täten takanaan monta menestyksekästä vuotta kanssamme ja pääsee nyt nauttimaan eläkevuosistaan.

Suurkiitokset Hannulle kuluneista vuosista ja toivotamme sinulle kaikkea hyvää uuteen elämänvaiheeseen!

Hannun siirtyessä eläkkeelle Johan Smedjebacka astuu Hannun isoihin saappaisiin ja samalla hänen tittelinsä vaihtuu aluepäälliköksi. Johan on aikaisemmin toiminut logistiikkapäällikkönä Prevexillä sekä varastopäällikkönä OSTP Finlandilla. Hän aloittaa uudessa roolissaan 1.5.2020. Onnittelut Johanille uuden roolin johdosta!

Staffetpinnen överlämnas vid Backman-Trummer i Karleby!


Hannu Myllymäki, områdeschef på Backman-Trummer i Karleby, kommer att avsluta sin långa karriär hos oss den 31.5.2020 då han går i pension. Hannu började sin karriär på Backman-Trummer redan år 1996. Han kan därmed blicka tillbaka på många framgångsrika år tillsammans med oss och nu övergå till att njuta av pensionärslivet.

Ett stort tack till Hannu för de gångna åren och vi önskar dig allt gott i ditt nya livsskede!

I samband med att Hannu går i pension skall Johan Smedjebacka nu fylla Hannus stora skor. Samtidigt byter hans titel till områdeschef och han börjar i den nya rollen från och med 1.5.2020. Johan har tidigare jobbat som logistikchef på Prevex samt lagerchef på OSTP Finland. Vi gratulerar Johan till den nya rollen!