MUUTOKSIA POLTTOAINELISISSÄ

Arvoisa asiakkaamme,
Tarkistamme polttoaine- ja ympäristölisiämme 07.05.2021 lähtien seuraavasti:

FÖRÄNDRINGAR I BRÄNSLETILLÄGG

Bästa kund,
Vi justerar våra bränsle- och miljötillägg från och med den 07.05.2021 enligt följande: